РЕКЛАМА

"С БНТ2 на училище" - 18.03.2020

С БНТ2 на училище | "С БНТ2 на училище" - 18.03.2020 | Части от предаването - 6

"С БНТ2 на училище" - 18.03.2020

БНТ 2 | 18.03.2020 | С БНТ2 на училище

"С БНТ2 на училище" - 18.03.2020

"С БНТ2 на училище" - 18.03.2020
БЕЛ - 1 клас: Съгласни звукове и букви. Обобщение 00:18:04

БНТ 2 | 18.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ - 1 клас: Съгласни звукове и букви. Обобщение

БЕЛ - 1 клас: Съгласни звукове и букви. Обобщение
БЕЛ - 2 клас: Прилагателни имена 00:19:07

БНТ 2 | 18.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ - 2 клас: Прилагателни имена

БЕЛ - 2 клас: Прилагателни имена
БЕЛ - 3 клас: Възклицателни изречения 00:23:41

БНТ 2 | 18.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ - 3 клас: Възклицателни изречения

БЕЛ - 3 клас: Възклицателни изречения
БЕЛ - 4.клас: Мога да проверявам правописа на съществителните имена – преговор 00:25:45

БНТ 2 | 18.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ - 4.клас: Мога да проверявам правописа на съществителните имена – преговор

БЕЛ - 4.клас: Мога да проверявам правописа на съществителните имена – преговор
БЕЛ - 7 клас: Съставно сказуемо 00:51:57

БНТ 2 | 18.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ - 7 клас: Съставно сказуемо

БЕЛ - 7 клас: Съставно сказуемо

В това издание на "С БНТ на училище" ще видите:

09:15 - БЕЛ 1. клас (1 урок): Буквите Тт, Дд, Сс, Зз, Кк, Гг, Пп, Бб, Фф, Вв, Шш, Жж - преговор


09:45 - БЕЛ 2. клас (1 урок): Прилагателни имена

10:15 - БЕЛ 3. клас (1 урок): Мога да разпознавам възклицателно изречение

10:45 - БЕЛ 4. клас (1 урок): Мога да проверявам правописа на съществителните имена – преговор

13.00 - БЕЛ 7.клас (2 урок): Съставно сказуемо

Повторение по БНТ2 и БНТ4 на уроците по БЕЛ за 1., 2., 3. и 4. клас в 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30 часа

"С БНТ2 на училище" - 18.03.2020
"С БНТ2 на училище" - 18.03.2020

РЕКЛАМА