РЕКЛАМА


В това издание на "Артстрийм" ще видите:

Защо в арткварлата в Пловдив има само една галерия за съвременно изкуство?

Какви са новите посоки в съвместния проект на Петър Дундаков и хора "Мистерията на българските гласове"?

Предизвикват ли интерес извън България ограничените като възможности, но свободни в украсата си, народни инструменти?

Предизвикват ли интерес извън България нашите народни инструменти?
"Арт стрийм" - 26.01.2019

РЕКЛАМА