РЕКЛАМА


Рубриката представя един от възрастните корабомоделисти в България 80-годишният Атанас Зайков от Русе. Той създава уникални модели на платноходи и реплики на исторически кораби. В рубриката майсторът показва процеса на изработка, какви са специфичните моменти, както и материалите и инструментите при създаването на корабните модели

Изработване на корабни модели
"Златни ръце" - 18.05.2019

РЕКЛАМА