БЕЛ 1.клас: „Гласните звукове и техните букви“

В предаването
Всички броеве9.15 Български език и литература 1.клас: „Гласните звукове и техните букви“

9.45 Български език и литература 2.клас: „Създаване на текст на поздравителна картичка“

10.15 Български език и литература 3.клас: „Съчинение по зададена тема“

10.45 Български език и литература 4.клас: „Минало време на глаголите“

13.00 Български език и литература 2.клас: „Познавам частите на речта – обобщение“

13.45 Литература 5.клас: „Главатарят, който искал да плени месечината“

14.30 Литература 6.клас: „Принцът и просякът“ (III глава)

15.15 Литература 7.клас: „До Чикаго и назад“