РЕКЛАМА


Родната ни история е една от най-манипулираните, твърдят различни източници. След постепенното прокарване на идеята за панславистката доктрина са минали няколко десетилетия.

Българската история е една от най-манипулираните
"Новото познание със Стойчо Керев" - 10.11.2019

РЕКЛАМА