РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | Човекът и природата 6.клас: Дразнимост при животните. Нервна система | Части от предаването - 8

С БНТ2 на училище - 22.05.2020

БНТ 2 | 22.05.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 22.05.2020

С БНТ2 на училище - 22.05.2020
Човекът и обществото 3.клас: Природни забележителности на България 00:40:36

БНТ 2 | 22.05.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и обществото 3.клас: Природни забележителности на България

Човекът и обществото 3.клас: Природни забележителности на България
Човекът и обществото 4.клас: Органи за управление в Република България 00:16:10

БНТ 2 | 22.05.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и обществото 4.клас: Органи за управление в Република България

Човекът и обществото 4.клас: Органи за управление в Република България
Човекът и природата 3.клас: Здравословен начин на живот 00:23:02

БНТ 2 | 22.05.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 3.клас: Здравословен начин на живот

Човекът и природата 3.клас: Здравословен начин на живот
Човекът и природата 4.клас: Жизнени процеси при растенията и животните 00:21:56

БНТ 2 | 22.05.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 4.клас: Жизнени процеси при растенията и животните

Човекът и природата 4.клас: Жизнени процеси при растенията и животните
История и цивилизация 6.клас: Съпротива на българите срещу османската власт 00:26:47

БНТ 2 | 22.05.2020 | С БНТ2 на училище

История и цивилизация 6.клас: Съпротива на българите срещу османската власт

История и цивилизация 6.клас: Съпротива на българите срещу османската власт
География и икономика 7.клас: Тракийско-Странджанска област 00:26:08

БНТ 2 | 22.05.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 7.клас: Тракийско-Странджанска област

География и икономика 7.клас: Тракийско-Странджанска област
Човекът и природата 6.клас: Дразнимост при животните. Нервна система 00:17:34

БНТ 2 | 22.05.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 6.клас: Дразнимост при животните. Нервна система

Човекът и природата 6.клас: Дразнимост при животните. Нервна система

Човекът и природата 6.клас: Дразнимост при животните. Нервна система
"С БНТ2 на училище" | "С БНТ2 на училище - 22.05.2020" - 22.05.2020

РЕКЛАМА