РЕКЛАМА


Вече трета година жените от варненското село Изгрев работят по проекта „Аз помня и предавам“. Те ревниво пазят и предават на по- младите традициите и обичаите, характерни за региона, продължават да готвят по рецепти на своите майки и баби... Всеки е добре дошъл в групата, особено ако е съмишленик...

Да съхраним обичаите си: проектът „Аз помня и предавам"
"Пазители на традициите" - 18.01.2020

РЕКЛАМА