РЕКЛАМА


Темите в предаването:

Доброволчеството и неговите измерения като начин за възпитаване на младите хора

С възможностите за работа в Германия се запознаха русенски студенти

Академия по съвременни компютърни мрежи и информационни технологии откриха в Русенския университет

Ценни вещи на дарителя Димитър Ценов пазят в музейната сбирка на Свищовската академия

С хранилки за синигери, русенски скаути спасяват кестените в града

Защо Весилена Драганова реши да дари балната си рокля?

Доброволчеството и неговите измерения като начин за възпитаване на младите хора
"Знание.БГ" - 06.02.2019

РЕКЛАМА