РЕКЛАМА


Домът на архитекта е една от добре запазените къщи във Варна от времето на османското владичество с типичния си източносредиземноморски вид, наричан още и Възрожденски стил.Къщата е построена през 1850 г. и е била притежание на богатия турски търговец Зейнет бей Пашаоглу. Построена е в края на турската махала, в близост до някогашната главна джамия на Варна „Абдурахман”. Сградата е реставрирана през 1972 г. по проект на арх. Камен Горанов и се използва за седалище на професионалния съюз на архитектите във Варна.

Дом на архитекта във Варна
"10 000 крачки" - 20.03.2019

РЕКЛАМА