РЕКЛАМА


Дворецът е една от най-старите сгради в самото сърце на София. Можем да гледаме на него като физическо пространство, създадено както от архитекти и художници, така и от хората, които са го обитавали. А можем да го възприемем и като място, където се пресичат властта и културата.

Дворецът - една от най-старите сгради в самото сърце на София
"10 000 крачки" - 14.02.2020

РЕКЛАМА