РЕКЛАМА


В този брой „Време за губене“ представя пресушаването на река Въча в град Кричим, което доведе до унищожаването на стотици балкански пъстърви.

Причините, последствията, санкциите и решенията са обект на коментар от засегнати държавни институции, контролни органи и представители на доброволчески сдружения.

Тема на броя: Екокризата в една от най – чистите европейски реки.

Екокризата в една от най-чистите европейски реки
"Време за губене" - 19.12.2019

РЕКЛАМА