РЕКЛАМА


Това издание на "10 000 крачки" посвещаваме на един от любимите български художници – Енчо Пиронков. В началото на Стария Пловдив се намира обновената възрожденска къща, приютила постоянната му експозиция към Градската художествена галерия.

Енчо Пиронков и неговото наследство
"10 000 крачки" - 14.03.2019

РЕКЛАМА