РЕКЛАМА


В рубриката "Златни ръце” разказваме за изкуството на скулптурата и нейните различни форми. За да научим повече за отделните етапи на изработка, от идейния проект, до неговото окончателно завършване, посетихме Евгени Гоцков от петричкото село Коларово, който всекидневно създава образи с ръце.

Евгени Гоцков - скулптура
"Златни ръце" - 11.05.2019

РЕКЛАМА