РЕКЛАМА


Всеки уважаващ себе си град има десетки фонтани. София не прави изключение. Знаете ли къде е най-старият действащ шадраван в столицата ни? А кой е първият, осветен с електричество?

През годините фонтаните са сменяли местоположението си, някои от тях са премахнати, а са построени и много нови. Колко са те днес? Къде са? Да се разходим заедно из София и да ги потърсим!

Фонтаните на София
"10 000 крачки" - 12.10.2018

РЕКЛАМА