РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | География и икономика за 5 клас: Икономика на света, групи икономически дейности | Части от предаването - 9

"С БНТ на училище" - 26.03.2020

БНТ 2 | 26.03.2020 | С БНТ2 на училище

"С БНТ на училище" - 26.03.2020

"С БНТ на училище" - 26.03.2020
Математика 1. клас: Умаляемо, умалител, разлика 00:19:48

БНТ 2 | 26.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 1. клас: Умаляемо, умалител, разлика

Математика 1. клас: Умаляемо, умалител, разлика
Математика 2. клас: Ред на действията 00:23:08

БНТ 2 | 26.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 2. клас: Ред на действията

Математика 2. клас: Ред на действията
Математика 3. клас: Деление без преминаване 00:22:13

БНТ 2 | 26.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 3. клас: Деление без преминаване

Математика 3. клас: Деление без преминаване
Математика 4. клас: Деление с повече от две преминавания 00:30:04

БНТ 2 | 26.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 4. клас: Деление с повече от две преминавания

Математика 4. клас: Деление с повече от две преминавания
История и цивилизации 5. клас: Културата на древна Елада 00:16:58

БНТ 2 | 26.03.2020 | С БНТ2 на училище

История и цивилизации 5. клас: Културата на древна Елада

История и цивилизации 5. клас: Културата на древна Елада
История и цивилизации 6. клас: Балканският полуостров през XIV век 00:32:33

БНТ 2 | 26.03.2020 | С БНТ2 на училище

История и цивилизации 6. клас: Балканският полуостров през XIV век

История и цивилизации 6. клас: Балканският полуостров през XIV век
География и икономика 6. клас: Географско положение, големина, брегове на Азия 00:16:50

БНТ 2 | 26.03.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 6. клас: Географско положение, големина, брегове на Азия

География и икономика 6. клас: Географско положение, големина, брегове на Азия
География и икономика за 5 клас: Икономика на света, групи икономически дейности 00:23:40

БНТ 2 | 26.03.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика за 5 клас: Икономика на света, групи икономически дейности

География и икономика за 5 клас: Икономика на света, групи икономически дейности

География и икономика за 5 клас: Икономика на света, групи икономически дейности
"С БНТ2 на училище" | ""С БНТ на училище" - 26.03.2020" - 26.03.2020

РЕКЛАМА