РЕКЛАМА


Голямата каменна чешма в Самоков, известна още като чешмата с обицата, е един от най-забележителните архитектурни паметници, издигнати в града през османския период. Построена е около 1660 година на тогавашната Горна чаршия, като благотворително заведение от емина на султанската кухня Мехмед ефенди. Писмени свидетелства за Голямата чешма с нейно подробно и живописно описание е оставил турският пътешественик Евлия Челеби, по- късно през 19 век Константин Иречек определя архитектурата ѝ като мавритански стил. Освен за пътниците, дошли от далече на пазар, строителят е помислил и за птиците, изграждайки два малки фонтана, както и една клетка за птици на южната фасада. Предание свързва един от декоративните орнаменти на западната стена на чешмата с Крали Марко. Фигурата е издялана от цял каменен блок и, според народния фолклор, това е неговата обеца.

Голямата каменна чешма в Самоков
"10 000 крачки" - 11.02.2019

РЕКЛАМА