РЕКЛАМА


В предаването вижте:

Готовността на училищата и безопасността им при силни бури, придружени с гръмотевици, както и за поддръжката на материалната база. След проверка на Регионалното управление на образованието в Благоевград стана ясно, че една трета от училищата в областта нямат изградени мълниезащитни системи, които да гарантират безопасността, както на учениците, така и на персонала в учебните заведения. През летните месеци, до началото на новата учебната година всички училища, които не са снабдени с работещи гръмоотводи ще трябва да инсталират такива.

Гости в студиото: Ивайло Златанов - началник на Регионалното управление на образованието в Благоевград, Боян Обецанов - инспектор „Превантивна и контролна дейност“ към Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград

Водещ: Ирина Николова

Гледайте по БНТ 2 и БНТ Свят от 17.30 часа „Местно време” от студиото в Благоевград.

Готовността на училищата и безопасността им при силни бури
"Местно време" - 27.06.2018

РЕКЛАМА