РЕКЛАМА


Много софиянци всекидневно си задават въпроса как да излезем от сивотата на панелките и старите сгради. Може би монументалната живопис-графити е един от начините да променим средата чрез силата на изкуството. Художници превръщат грозните калкани в изкуство, като хармонично включват в картините си и архитектурните елементи. Те отправят предизвикателства, ситуирайки творбите си в неочаквана обстановка, и така им дават възможност свободно да общуват с минувачите.

Градът като живописно платно
"10 000 крачки" - 08.11.2019

РЕКЛАМА