РЕКЛАМА

Добър ден с БНТ 2 | Иновативната фотон терапия | Части от предаването - 3

Иновативната фотон терапия 00:56:43

БНТ 2 | 29.09.2019 | Добър ден с БНТ 2

Иновативната фотон терапия

Иновативната фотон терапия
Фотон терапията 00:21:30

БНТ 2 | 29.09.2019 | Добър ден с БНТ 2

Фотон терапията

Фотон терапията
Смях с актьорите Илия Виделинов и Даниел Пеев - Дънди 00:20:26

БНТ 2 | 29.09.2019 | Добър ден с БНТ 2

Смях с актьорите Илия Виделинов и Даниел Пеев - Дънди

Смях с актьорите Илия Виделинов и Даниел Пеев - Дънди

В предаването:

Как правилно и ефикасно да се погрижим за красотата и здравето на кожата ни през есента и зимата. Кои са най-често срещаните проблеми и как да ги преодолеем? Демонстрация на иновативната фотон терапия, която въздейства посредством светлината.

Ще се посмеем с актьорите Илия Виделинов и Даниел Пеев - Дънди;

Среща с Ерол;

Иновативната фотон терапия
"Добър ден с БНТ 2" - 29.09.2019

РЕКЛАМА