РЕКЛАМА


Хората се опасяват, че лишени от лица машини, роботи скоро ще ги заменят. Истината е, че изкуственият интелект вече е част от всекидневието ни. Той ни превъзхожда и променя живота. Ние го допускаме. Търсим отговорите, свързани с перспективата за широкото навлизане на изкуствения интелект в живота, но и в нас самите, в биологичните ни тела, с професор Бойко Рангелов, посветил научните си занимания в геофизиката и приложната математика.

Изкуственият интелект - полза или заплаха
"Новото познание със Стойчо Керев" - 20.01.2019

РЕКЛАМА