РЕКЛАМА


Какво се случва в местната икономика на община Дряново? Какви проекти, финансирани с европейски пари се осъществяват там? Как администрацията подпомага бизнеса и туризма в района? Разговаряме още за благоустрояването и ремонтите в града и малките населени места, както и за проблемите, които все още не са намерили решение. На въпросите ни отговаря кметът на община Дряново инж. Мирослав Семов.

Местната икономика на община Дряново
"Местно време" - 25.06.2018

РЕКЛАМА