РЕКЛАМА


Темата за връзката на Александър Македонски и България винаги е пораждала научен дебат. Как нашите земи са свързани с тази историческа личност променила хода на световната история и какво неизучено има по нашите земи, което ни отвежда към славния пълководец? Тази неделя с участието на историка доц.д-р Веселина Вачкова.

Каква е връзката на Александър Македонски с България?
"Новото познание със Стойчо Керев" - 29.09.2019

РЕКЛАМА