РЕКЛАМА


Темите в предаването от Благоевград:

Какви кадри за сферата на туризма подготвя разложката професионална гимназия „Никола Стойчев“? Разговор с директора на учебното заведение Васка Пенева и преподавателя Елена Саянова.

За инициативите, по които работи училищният парламент в гимназията.

За младите преводачи от учебното заведение и участието им в международни състезания.

Какви специалисти за туризма подготвя разложка гимназия
"Знание.БГ" - 28.11.2019

РЕКЛАМА