РЕКЛАМА


В това издание на предаването от студиото в Пловдив ще дадем отговор на въпросите:

Какво е приобщаващо образование? Защо е толкова важна част от процесите на възпитание и познание? По какви програми се обучават децата със специални образователни потребности? Има ли достатъчно обучени специалисти?

А от професор Инна Пелева - преподавател в ПУ "Паисий Хилендарски", ще разберем какъв е нейният избор на книга, която трябва да прочетем.

Какво е приобщаващо образование? 29.10.2018
"Знание.БГ" - 29.10.2018

РЕКЛАМА