РЕКЛАМА


Най-сериозният проблем за хората с увреждания остава заетостта. Редица програми и проекти, разработени от неправителствени организации, им дават шанс да получат повече знания и умения в дадена област, но въпреки това мнозина от тях не успяват да се реализират на пазара на труда. По темата за заетостта и възможностите повече работодатели да наемат хора с увреждания разговяряме с Веселина Стоилова, омбудсман на хората с увреждания във Варна, Евелина Кирязова, училищен психолог в Специалното училище за деца с нарушено зрение „ Проф. д-р Иван Шишманов“ във Варна и Пламен Младенов, работодател, осигурил работа на хора с увредено зрение.

Хората с увреждания и заетостта
"Местно време" - 07.06.2018

РЕКЛАМА