РЕКЛАМА


"Българинът е съпричастен, когато трябва да се прави ремонт на храм. Онова, което свързва хората в цялата ни страна - това е нашата душевност, нашето християнство".

Храмовете в Бързица и Тутраканци
"Домът на вярата" - 08.12.2019

РЕКЛАМА