РЕКЛАМА


Къща-музей „Лайош Кошут“ се намира в град Шумен и е паметник на Възрожденската култура от 19 век. Къщата е принадлежала на търговеца и кмет по онова време на града - Димитраки Хаджипанев. В нея известно време живее и водачът на Унгарската революция - Лайош Кошут. Днес сградата е превърната в музей.

Къща-музей „Лайош Кошут“
"10 000 крачки" - 11.12.2019

РЕКЛАМА