РЕКЛАМА


Мадарският конник е единственият скален монумент, релеф от епохата на ранното Средновековие в цяла Европа. Поради ерозията на скалата фигурите и останалите елементи от композицията днес са още по-спорни и нееднозначни.

За щастие през 1905 година е направена отливка на Мадарския конник. Век по-късно отливката се съхранява в Националния археологически музей.

Мадарският конник - 01.03.2020
"Олтарите на България" - 01.03.2020

РЕКЛАМА