Математика 1. клас: Числата 10, 20, 30… 100

В предаването
Всички броеве

9:15 Математика 1. клас: „Числата 10, 20, 30… 100“

9:45 Математика 2. клас: „Седмица, месец, година“

10:15 Математика 3. клас: „Тон“

10:45 Математика 4. клас: „Деление на трицифрено число с двуцифрено“

13:00 Математика 5. клас: „Четене и интерпретиране на данни, зададени с таблици и диаграми“

13:45 Математика 6. клас: „Степенуване на рационални числа. Степен с нулев и цял показател“

14:30 Математика 7. клас: „Признак за еднаквост на правоъгълни триъгълници“

15:15 Човекът и природата 5. клас: „Дишане при животните“