Математика 1. клас: Умаляемо, умалител, разлика

В предаването
Всички броеве

9:15 - Математика 1. клас: Умаляемо, умалител, разлика

9:45 - Математика 2. клас: Ред на действията

10:15 - Математика 3. клас: Деление без преминаване

10:45 - Математика 4. клас: Деление с повече от две преминавания

13:00 - История и цивилизации 5. клас: Културата на древна Елада

13:45 - История и цивилизации 6. клас: Балканският полуостров през XIV век

14:30 - География и икономика 5. клас: Икономика на света

15:15 - География и икономика 6. клас: Географско положение, големина, брегове и опознаване на Азия