РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | Математика 1.клас: Изваждане на едноцифрено от 11 с преминаване | Части от предаването - 9

С БНТ2 на училище - 24.04.2020

БНТ 2 | 24.04.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 24.04.2020

С БНТ2 на училище - 24.04.2020
Математика 1.клас: Изваждане на едноцифрено от 11 с преминаване 00:26:33

БНТ 2 | 24.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 1.клас: Изваждане на едноцифрено от 11 с преминаване

Математика 1.клас: Изваждане на едноцифрено от 11 с преминаване
Математика 2.клас: Намиране на неизвестен множител 00:17:10

БНТ 2 | 24.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 2.клас: Намиране на неизвестен множител

Математика 2.клас: Намиране на неизвестен множител
Математика 3.клас: Деление на трицифрено число с едноцифрено 00:29:59

БНТ 2 | 24.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 3.клас: Деление на трицифрено число с едноцифрено

Математика 3.клас: Деление на трицифрено число с едноцифрено
Математика 4.клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число (първа част) 00:23:04

БНТ 2 | 24.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 4.клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число (първа част)

Математика 4.клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число (първа част)
Математика 5.клас: Основни геометрични фигури 00:34:18

БНТ 2 | 24.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 5.клас: Основни геометрични фигури

Математика 5.клас: Основни геометрични фигури
Математика 6.клас: Питагорова теорема 00:33:21

БНТ 2 | 24.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 6.клас: Питагорова теорема

Математика 6.клас: Питагорова теорема
Математика 7.клас: Ъглополовяща на ъгъл 00:52:44

БНТ 2 | 24.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 7.клас: Ъглополовяща на ъгъл

Математика 7.клас: Ъглополовяща на ъгъл
Биология и здравно образование 7.клас: Обща характеристика на гръбначни животни 00:33:05

БНТ 2 | 24.04.2020 | С БНТ2 на училище

Биология и здравно образование 7.клас: Обща характеристика на гръбначни животни

Биология и здравно образование 7.клас: Обща характеристика на гръбначни животни

Математика 1.клас: Изваждане на едноцифрено от 11 с преминаване
"С БНТ2 на училище" | "С БНТ2 на училище - 24.04.2020" - 24.04.2020

РЕКЛАМА