Математика 1.клас: Изваждане на едноцифрено от 11 с преминаване

В предаването
Всички броеве

9.15 Математика 1.клас: Изваждане на едноцифрено от 11 с преминаване

9.45 Математика 2.клас: Намиране на неизвестен множител

10.15 Математика 3.клас: Деление на трицифрено число с едноцифрено, с частно двуцифрено число

10.45 Математика 4.клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число (първа част)

13.00 Математика 5.клас: Основни геометрични фигури

13.45 Математика 6.клас: Питагорова теорема

14.30 Математика 7.клас: Ъглополовяща на ъгъл

15.15 Биология и здравно образование 7.клас: Обща характеристика на гръбначните животни