РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | Математика 1.клас: Събираемо и сбор | Части от предаването - 10

С БНТ2 на училище – 08.05.2020

БНТ 2 | 08.05.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище – 08.05.2020

С БНТ2 на училище – 08.05.2020
Математика 1.клас: Събираемо и сбор 00:31:11

БНТ 2 | 08.05.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 1.клас: Събираемо и сбор

Математика 1.клас: Събираемо и сбор
Математика 2.клас: Деление на 0 с число 00:19:21

БНТ 2 | 08.05.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 2.клас: Деление на 0 с число

Математика 2.клас: Деление на 0 с число
Математика 3.клас: Текстови задачи от умножение  и деление в косвена форма 00:27:40

БНТ 2 | 08.05.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 3.клас: Текстови задачи от умножение и деление в косвена форма

Математика 3.клас: Текстови задачи от умножение и деление в косвена форма
Математика 4. клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число... 00:35:15

БНТ 2 | 08.05.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 4. клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число...

Математика 4. клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число...
Матурата на фокус: Тема - Употреба на бройна форма; Тема - Димчо Дебелянов 00:28:54

БНТ 2 | 08.05.2020 | С БНТ2 на училище

Матурата на фокус: Тема - Употреба на бройна форма; Тема - Димчо Дебелянов

Матурата на фокус: Тема - Употреба на бройна форма; Тема - Димчо Дебелянов
Математика 5.клас: Лице на правоъгълен триъгълник 00:38:34

БНТ 2 | 08.05.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 5.клас: Лице на правоъгълен триъгълник

Математика 5.клас: Лице на правоъгълен триъгълник
 Математика 6.клас: Моделиране с уравнения от вида ax + b=0 00:39:39

БНТ 2 | 08.05.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 6.клас: Моделиране с уравнения от вида ax + b=0

Математика 6.клас: Моделиране с уравнения от вида ax + b=0
Математика 7.клас: Неравенства, свеждащи се до линейни 00:41:34

БНТ 2 | 08.05.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 7.клас: Неравенства, свеждащи се до линейни

Математика 7.клас: Неравенства, свеждащи се до линейни
Физика и астрономия 7.клас: Строеж на атома и атомното ядро 00:40:30

БНТ 2 | 08.05.2020 | С БНТ2 на училище

Физика и астрономия 7.клас: Строеж на атома и атомното ядро

Физика и астрономия 7.клас: Строеж на атома и атомното ядро

Математика 1.клас: Събираемо и сбор
"С БНТ2 на училище" | "С БНТ2 на училище – 08.05.2020" - 08.05.2020

РЕКЛАМА