РЕКЛАМА


Колко много може да се открие за миналото на столицата ни, разравяйки пластовете история – оброчища, светилища, римски дворци и вили... Извървете днес своите 10 000 крачки и разгледайте част от нея – местностите Кръста и Славище в Лозенец. Всички сме чували за местността Кръста в Лозенец, но знаем ли къде е „Славище" и какво е то?

Местностите Славище и Кръста в кв. Лозенец в София
"10 000 крачки" - 06.12.2019

РЕКЛАМА