РЕКЛАМА


Живеем трудно и ни затиска липсата на време. Затова смислени каузи и въпроси за доброто живеене заедно като че ли остават на заден план.

Освен това в България е трудно да предвидим повечето простички неща и да осигурим базова сигурност и спокойствие за бъдещето като цяло.

Във втория брой на предаването гостуват Яна Младенова, представител на Форум „Ключ”, Станислав Додов от Националната мрежа за децата, Димитър Стафидов, представител на гражданска инициатива „Подлезно”, и Стоян Кюлев от Програма „Еразъм+”.

Младежки каузи
"Ние" - 01.05.2017

РЕКЛАМА