РЕКЛАМА


За повечето хора Борис Христов е гласът, който благославя България в първите минути на всяка нова година и който на големите празници присъства в домовете ни. Но той е много повече от това. Нека заедно посетим неговия музей в София.

Музей "Борис Христов"
"10 000 крачки" - 12.04.2019

РЕКЛАМА