РЕКЛАМА


В това издание на "10 000" крачки се разхождаме до Музея по история на медицината във Варна. Сградата е построена към края на XIX век с дарения на варненския търговец Параскева Николау. В началото там се помещава първата благотворителна болница в България, където пациентите се лекуват напълно безплатно.
В Музея по история на медицината ще видим медицински инструменти от различни епохи, както и богата антропологична колекция, обхващаща периода от IV хилядолетие преди Христа до края на XVIII век. Ще разберем как са изглеждали аптеките преди 2 века, както и зъболекарски кабинет от началото на XX век.

Музеят по история на медицината
"10 000 крачки" - 13.03.2019

РЕКЛАМА