РЕКЛАМА


"Всеки, който иска да се погрижи за душата си, която е вечна, би трябвало да се замисли, че материалното остава на земята и е една съвсем малка част от вечността."

Обрадовски манастир "Свети Мина"
"Домът на вярата" - 02.02.2020

РЕКЛАМА