РЕКЛАМА


В поредното издание на предаването “Местно време” от Варна говорим за образователната инфраструктура.

Повечето от училищата в града са строени в периода между 30-те – 70-те години на миналия век. Много от сградите са амортизирани, защото са правени само частични ремонти. Това е причината Община Варна да започне поетапно да обновява и модернизира училищните сгради.

Проектът, по който се работи в момента, обхваща 10 учебни заведения. В ремонта им ще бъдат вложени общо над 16 милиона лева европейски средства.

В предаването ще разкажем и за поредния проект по програма “Еразъм” на преподавателите от училище “Гео Милев” във Варна. Гости в предаването са Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна и Стела Петкова – учител от СУ “Гео Милев” във Варна.

Образователната инфраструктура
"Местно време" - 14.06.2018

РЕКЛАМА