РЕКЛАМА


В този брой „Време за губене“ представя обзор на ловните теми от изминалата 2019 година. Предаването акцентира върху промяната на профила на лова и включването му в образователната програма на специализираните училища с паралелки „Горско и ловно стопанство”. Световните постижения на българските стрелци в дисциплините скийт и трап също са на фокус във „Време за губене”.

Обзор на ловните теми от изминалата 2019 година
"Време за губене" - 30.01.2020

РЕКЛАМА