РЕКЛАМА


Още за подготовката на първия български град Европейска столица на културата – очаквания и съмнения. Пазим ли достойно паметта за Димчо Павлов, скулптор, оставил значимо наследство в ландшафта и духа на Пловдив.

Какво се случва при съвместна работа на Театър "Реплика" и Явор Гърдев и как актрисата Ирмена Чичикова завърши с нестандартен акорд своята Златна година.

Още за подготовката на Пловдив - Европейска столица на културата
"Арт стрийм" - 05.01.2019

РЕКЛАМА