РЕКЛАМА


След националните протести на хората с увреждания срещу реформите в ТЕЛК отново повдигаме въпроси около възможностите те да могат да се трудят достойно. Какъв избор им предлага действителността и какво е да имаш работа като човек с различни степени на инвалидност – като наемен работник, като самостоятелна стопанска дейност или като личен асистент? С какви парадокси и абсурди се сблъскват? Има ли резултати от насърченията на работодателите? Има ли бъдеще за специализираните предприятия? Как съдейства Сдружение „Свят за всички”?

По данни от Бюрото по труда безработните лица с намалена работоспособност са една от най-неравнопоставените групи на пазара на труда. Броят на регистрираните лица с увреждания в Русе в края на март 2018 г. е 354, което представлява 10.9 % от общия брой на регистрираните безработни. Възможността на хората да си намерят работа допълнително се утежнява от факта, че голяма част от тях са без квалификация.

При работата на бюрото с хора с увреждания възникват множество проблеми, сочи практиката. На първо място е невъзможността те да удовлетворят напълно изискванията на работодателите, посочени в заявките за разкриване на свободни работни места. Най-често кандидатите не са одобрени от работодателя за заемане на свободната позиция. Когато това се случи няколко пъти, логично следствие е разочарованието и загубата на мотивация. Причините са от различен характер – достъпност на средата, специфика на трудовия процес, личностните характеристики на конкретния кандидат и др.

Гости на водещия Роман Сушков са: Йорданка Генчева – главен експерт в Бюрото по труда; Радка Атанасова – председател на Сдружение «Свят за всички»; Бахтишен Джуджева – майка на дете с детска церебрална парализа, която е активен участник в протестите.

Още за трудовата заетост на хората с увреждания
"Местно време" - 14.05.2018

РЕКЛАМА