РЕКЛАМА


В "Местно време: Без бариери":

Лицата с интелектуални затруднения са особена група, която по презумпция е отхвърлена от обществото, включително и от законите – Закон за лицата и семейството, Семеен кодекс и Гражданско-процесуален кодекс. Засегнатите в различна степен от слабоумие, разбира се, нямат блестящи перспективи в живота, но това не означава, че трябва да бъдат изолирани. Въпреки че България подкрепи Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, у нас все още липсват адекватни условия те да бъдат равнопоставени, да се уважава правото им на избор, на труд и на реализация.

Русенската Регионална асоциация на лицата с интелектуални затруднения /РАЛИЗ/ отбеляза 25 години от създаването на националната асоциация и членството си в нея от 2000-та година. Дневният център на РАЛИЗ е изключителен шанс за децата и младежите с интелектуални затруднения да общуват, да се учат и развиват, да се забавляват и трудят. Кой и как обаче съдейства? Какви са най-новите условия за работа в тази специфична среда? Има ли достатъчно специалисти? Какво още не е сторено за оптимизиране на работата? Какви са днес измеренията на крайната мярка „запрещение” и дали тя не е всъщност явна форма на дискриминация?

На водещия Роман Сушков гостуват ръководителят на русенската асоциация Бисерка Иванова; адвокатът Сияна Великова; Светла Кирилова – родител на дете с интелектуални затруднения.

Предаването завършва с репортаж за 17-годишния Билян Младенов от с. Кацелово, роден с увредени бъбреци. Единият е отстранен през 2001 г. През 2014 г. Билян е записан в листата на чакащите за трансплантация. През юни 2017 г. в столична болница е премахнат и вторият бъбрек. Майката на Билян твърди, че са им обещали действия за трансплантация до два месеца, но и до момента нямат обратна връзка. Момчето от три години ходи на хемодиализа в Русе. Заради състоянието си не посещава училище. Билян и близките му са притеснени, защото догодина той става на 18 години и ще бъде отписан от списъка с непълнолетни на Фонда за лечение на деца.

Още за живота на хората с интелектуални затруднения
"Местно време" - 18.06.2018

РЕКЛАМА