РЕКЛАМА


Какво може да се случи, ако пред вас има 800 километра и едно небивало изпитание на духа над материалното? Пътят Камино привлича милиони вярващи от цял свят всяка година. Можем ли наистина да променим отношението си към света и да преоткрием собственото си аз? С участието на Владина Цекова.

Отвъд пътуването на духа
"Новото познание със Стойчо Керев" - 13.10.2019

РЕКЛАМА