РЕКЛАМА


Темите в предаването:

"Необозримо за Кольо К."

Първи поглед към изложбата с фрагменти от Берлинската стена

Писателят Димил Стоилов събра нови брюкселски разкази в юбилейна книга

Художничката Ирина Гърдева представя малки формати в артистичен клуб в Капана

Камен Старчев направи ювелирни илюстрации към книга на Киплинг.

Първи поглед към изложбата с фрагменти от Берлинската стена
"Арт стрийм" - 12.01.2019

РЕКЛАМА