РЕКЛАМА


Един от най-сериозните проблеми на община Лясковец са неразплатените задължения от близо 500 хил. лв, което е голяма сума за населено място от такъв мащаб. Общинското ръководство представи пред финансовото министерство оздравителна програма, която обаче не е одобрена.

Въпреки това според кмета д-р Ивелина Гецова общината вече не е в негативния списък с общини пред фалит. Дали обаче е така и дали политиката за икономии и повишаване на местните данъци и такси ще реши проблемите? За населените места в общината налозите скочиха с 25%, а за града – с 40%. Според опозицията в Общинския съвет обаче мерките са непопулярни и няма да доведат до положителен резутат.

Общината разчита за благоустрояването си и на три по-мащабни европроекта – 5 млн. лв. за водоснабяването на Джулюница и Добри дял, 2 млн. лв. за ремонт на тротоари и улици, както и средства за ремонт на читалището.

Важни са аспектите на трудовата заетост. Например едно от значимите неща в перспектива е строежът на нов военен завод, който ще осигури около 240 работни места.

Като цяло община Лясковец споделя затрудненията на много от по-малките общини – обезлюдяване, застаряване на населението, ниски доходи.

Ще реши ли финансовите си проблеми община Лясковец?
"Питай кмета" - 26.06.2017

РЕКЛАМА