РЕКЛАМА


Комисията за защита на потребителите отиде „на крака" при тези, за чиито права се бори. Във Враца тя организира приемна, в която гражданите можаха на място да поставят проблема си и потърсят съвет. Регионалното звено на Комисията за защита на потребителите извърши през последния месец масирани проверки на пазара на училищни стоки в общината. Какво се разкри? Има ли опасни изделия?

При потребителите от Враца
"Потребителската кошница" - 09.10.2017

РЕКЛАМА