РЕКЛАМА


Както в миналото, така и днес, художници, занаятчии и музиканти поддържат и предават традициите на следващото поколение във Вълчи дол, град с около 10 000 души и в непосредствена близост до Варна. Местният бит е съхранен в етнографската сбирка, в работилницата на сарача и в къщите, реставрирани от майсторите-строители в региона.

Приемственост на традициите във Вълчи дол
"Пазители на традициите" - 21.12.2019

РЕКЛАМА