РЕКЛАМА


София формира 40% от Брутния вътрешен продукт на България и е градът с най-голямо население. Затова е предпочитано място за рекламиране на стоки и услуги.

Изпъстрени с послания са не само витрините и приземните етажи, но и покривите, калканите на сградите. С цел да се намали този визуален шум и да се въведат нови правила през април Столичната община публикува на сайта си своя проект за промени в наредбата, която регламентира рекламната дейност в града.

Основните предложения са свързани с намаляването на рекламните съоръжения по покривите и калканите в идеалния център, с ограничаването на площите за реклама по витрините на търговските обекти и забраняването на LED екраните, излъчващи анимация или движещи се рекламни изображения, както и поставянето на хладилници по тротоарите.

До средата на юни всички заинтересовани страни имаха възможност да изпратят писмените си становища. И се случи нещо необичайно при обсъждането на повечето общински наредби. Постъпиха над 90 становища от граждани, фирми и браншови организации – в подкрепа или против готвените промени от местната власт. Какви са аргументите на двете страни разказваме в този брой на „Местно време”.

Проект за промени в наредбата, регламентираща рекламната дейност в София
"Местно време" - 29.06.2018

РЕКЛАМА