РЕКЛАМА


Римският мост в Мелник е един от забележителните архитектурни паметници в малкото градче с древна история. Времето на неговото изграждане е спорно. Някои учени смятат че е построен в годините на римската епоха, други, че е издигнат през османския период.

Архитектурата на Римския мост в Мелник е характерна и за подобни древни съоръжения, които са запазени в района на Родопите и на Балканите. Строителната конструкция на моста е от каменна зидария с хоросан, има стабилни основи с голяма полуокръжност, за да може там да преминава голяма по-тежка техника.

Безспорен е фактът, че от векове мостовете са символ на връзките между хората. А Мелник от древността до Балканските войни е бил оживен икономически и културен център в района на Средна Струма.

Римският мост в Мелник
"10 000 крачки" - 18.02.2019

РЕКЛАМА