РЕКЛАМА


Ролята на писателя Алеко Константинов за създаването на туристическо дружество "Родни Балкани"

На гости в студиото:

Жечка Карова от Туристическо дружество «Родни Балкани» - мястото на писателя Алеко Константинов в създаването на туристическото движение в България и на варненското дружество "Родни Балкани"

София Димитрова, певица — по повод издаването на нов албум

Репортажи:

За представянето на «Ханът и империята» на варненска сцена.

За изложбата на Свобода Цекова «Гръцки дневници».

За новата книга на отец Дончо Александров «Жажда за вяра».

Ролята на Алеко Константинов за създаването на дружество "Родни Балкани"
"Линия Култура" - 15.01.2020

РЕКЛАМА